Graving
blob-path

Graving

Fra tirsdag 6. april 2010 ble det etablert en samordnet gravemeldingstjeneste i dekningsområdet til Øvre Eiker Nett AS.

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk AS gir informasjon om ledningstraseene til Øvre Eiker Nett AS og Telenor. Felles påvisning av ledningstraseene er en del av avtalen. Henvendelser rettes direkte til Geomatikk, telefon 915 09 146.

Det er svært viktig med kabelpåvisning før eventuelle gravearbeider starter. Kontakt Geomatikk for kabelpåvisning. Graveskader på kabler er livsfarlig. I tillegg må entrepenør dekke Øvre Eiker Netts KILE-kostnader (Kostnader for Ikke-Levert-Energi), som er svært kostbart.