Personvernerklæring GDPR

Personvernerklæring

Øvre Eiker Nett AS behandler alle personopplysninger med forsiktighet og respekt. Vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte. Denne personvernearklæringen er en beskrivelse av hvordan Øvre Eiker Nett AS behandler personopplysninger, i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk knyttet til GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

 

Personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er også personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Øvre Eiker Nett AS er ansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold og de tjenester som leveres av Øvre Eiker Nett. Dette gjelder også i de tilfeller der Øvre Eiker Nett AS har engasjert tredjepart selskaper til å utføre tjenester på oppdrag for Øvre Eiker Nett.

Formålet er å ivareta at Øvre Eiker Nett AS har riktig informasjon om kunde eller rettighetshaver, slik at vi kan yte de tjenester som ligger i kundeforholdet til Øvre Eiker Nett AS eller i forhold til grunneierrettigheter for berørte grunneiere.


Øvre Eiker Nett samler inn personopplysninger for å behandle kundeforholdet ditt. Når du bestiller og blir kunde hos oss gir du oss personopplysninger. Vi er pålagt å innhente opplysninger om for eksempel navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer. I tillegg legger vi inn data på kundeforholdet ditt som kontraktsopplysninger, betalingsbetingelser, kontonummer og hvordan du bruker tjenestene våre (f.eks opplysninger om strømforbruk) I tillegg jobber vi for å utvikle produktene og tjenestene våre slik at de skal kunne forbedres.  Når vi ber om denne type opplysninger, vil vi prøve å fortelle deg hva vi skal bruke den til. Vi vil aldri formidle personlige opplysninger til andre.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Øvre Eiker Nett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt i disse tilfellene:

 

 1. a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
 2. b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
 3. c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
 4. d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

 

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Øvre Eiker Nett gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskap som forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Vi er ansvarlig for at tredjepart overholder Øvre Eiker Nett AS sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldene lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.


Øvre Eiker Nett AS følger Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges vassdrags- og Nettdirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester. Disse benyttes i den grad det er et behandlingsbehov, og slettes når dette behov ikke lenger er til stede. 

Hvor hentes opplysningene fra? 
Personopplysningene oppgis av deg som kunde ved etablering av et kundeforhold, og benyttes til fakturering og kundekontakt. Det samles også informasjon knyttet til ditt strømforbruk, samt hvilken strømleverandør du har. Fødselsnummer innhentes fra Folkeregisteret, og grunneierinfo innhentes fra Kartverket. Dersom informasjonen som er mottatt fra kunde er mangelfull, eller dersom denne endres, mottar Øvre Eiker Nett AS oppdaterte opplysninger fra bl.a. Folkeregisteret og kundens strømleverandør. 

Det kan også gjennomføres måling og analyse av kundeforhold og forbruk i den hensikt å kunne avdekke irregularitet eller feil som har oppstått i strømnettet eller i kundetilknytningen.

Det mottas også oppdatert informasjon fra tredjepart som jobber på oppdrag for Øvre Eiker Nett, og installatør engasjert av kunden ved meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg. Kredittinformasjon kan innhentes ved behov. 

I forbindelse med drift og utvikling av vår nettside lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad. 

Hvordan sikrer vi personopplysningene

Vi har iverksatt tiltak som skal sikre at personopplysninger behandles etter gjeldende lovverk. Vi sikrer personopplysningen gjennom organisatoriske tiltak, det vil si hvem som får tilgang til hva, og tekniske tiltak i forbindelse med vår IT infrastruktur.  Eksempler er bruk av tilgangsstyring på ulike nivåer, bruk av brannmurer, IP-filtrering, anonymisering av data og kryptering av data kombinert med rutinebeskrivelser for personell som skal behandler personopplysninger.

Vi benytter testdatabaser med kopi av data fra våre produksjonssystemer for å sikre at tjenestene våre fungerer som de skal og for å kunne utvikle nye produkter og tjenester under kontrollerte former. Våre testdatabaser er underlagt enda strengere sikringstiltak enn produksjonssystemene våre.

Det meste av våre personopplysninger lagres i kundesystemet ElWin levert av Enoro (www.enoro.no).  Dette er et standard system for Nettbransjen, og er det mest benyttede systemet i Norge for å behandle kundeforhold til sluttkunder. I dette systemet lagrer vi kunde- og forbruksopplysninger for å administrere og fakturere deg.

 

Informasjonskapsler
Når du bruker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (cookies). Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker. Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på oeNett.no og hvilken nettleser du bruker. Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker «Min side».

Avvisning av cookies: 

Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

 Sletting av cookies: 

Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internett-browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller benytter du en MAC, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den relevante linken under:

Google Chrome

Safari

Firefox

 

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

 

Når kan Øvre Eiker Nett AS utlevere opplysninger til andre (tredjepart) 
Øvre Eiker Nett AS utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

 1. a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
  b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
  c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
  d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Øvre Eiker Nett AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (eksempelvis informasjon om anleggsadresse og kontaktinformasjon ved feilretting på anlegget som er utført av vår leverandør). Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Øvre Eiker Nett krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler. 

Lagring og sikring av opplysninger
Øvre Eiker Nett AS lagrer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og ivaretar krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. De lagres kun så lenge det er et behandlingsgrunnlag, og et saklig behov. 

Øvre Eiker Nett AS har systemer og rutiner som ivaretar at vernet om personopplysninger ivaretas. 

Hvilke rettigheter du har, som beskrevet i Personvernforordningen
En kunde kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som er registrert hos Øvre Eiker Nett. Det er også mulig å kreve sletting eller korrigering av personopplysninger i tilfeller der det ikke lenger er grunnlag for behandlingen eller hvis opplysningene er feil. Øvre Eiker Nett AS vil behandle henvendelsen i tråd med gjeldende lovverk. Evt. henvendelser kan gjøres på mail til post@oeNett.no. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter for hjelp til utfylling av skjemaet for innsynsbegjæring.

Rett til innsyn, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 15
Innsynsretten innebærer å spørre om formålet med, og hvordan vi i Øvre Eiker Nett AS behandler opplysningene om deg, og hvilke opplysninger vi har lagret.

Rett til retting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 16.
Dersom du mener at vi i Øvre Eiker Nett AS har personopplysninger som ikke er riktige, kan du kreve at disse rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Husk at du selv kan endre på din kontaktinformasjon ved å logge inn på «Min side» 

Rett til sletting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 17.
I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger vi har registrert skal slettes.

Rett til begrensning, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 18
I enkelte tilfeller kan du be Øvre Eiker Nett AS om at behandling av dine personopplysninger skal begrenses, evt. i en gitt tidsperiode. Det betyr at vi kan lagre opplysningene, men ikke bruke dem.

Rett til å protestere, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 21.
I noen tilfeller har du anledning til å protestere mot at Øvre Eiker Nett AS benytter personopplysninger om deg.

Rettigheter ved automatiserte beslutninger, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 22.
Du har anledning til å protestere dersom vi i Øvre Eiker Nett AS benytter dataprogram til å ta helautomatiske beslutninger som har betydning for valg knyttet til ditt kundeforhold.

Rett til dataportabilitet, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 20
Du kan få utlevert personopplysninger og gjenbruke disse, eksempelvis ved bytte av strømleverandør eller flytting til en adresse uten vårt leveringsområde.

Personvernombud i Øvre Eiker Nett
Det er etablert et eget personvernombud i Øvre Eiker Nett, som ivaretar saker knyttet til personvern i hele konsernet. Kontakt sentralbordet i Øvre Eiker Nett, eller mail til post@oenett.no  for å komme i kontakt med Personvernombudet i Øvre Eiker Nett.

EU standard databehandleravtale
Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene. Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale. Ved overføring ut av EU/EØS-området inngår vi EU standard databehandleravtale eller overfører opplysningene i tråd med den amerikanske «Privacy Shield»-ordningen.

Revisjon av personvernerklæringen
Øvre Eiker Nett AS forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Gjeldende versjon ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Klage
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.