Priser og avtaler
blob-path

Priser og avtaler

Priser på nett er forskjellig for næring og for privatpersoner

Gebyr for manuell avlesning

Øvre Eiker Nett AS har iht NVE sine retningslinjer rett til å kreve gebyr for manuell avlesing av AMS målere uten kommunikasjonsenhet. Ref. avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, samt myndighets‐ og forvaltningspraksis.

NVE har bestemt at nettselskapene ilegger nettkunden de reelle kostnadene forbundet med manuell avlesning, gjennom et avlesningsgebyr.

Dersom en nettkunde avstår fra en måler med kommunikasjonsenhet, er dette en tjeneste utenfor ordinær nettleie.

 

Årlig kostnad

RME har bestemt at nettselskapene kan ta kr.1875.- i avlesningsgebyr.

Historiske nettleiepriser

Våre nettleiepriser for 2017, 2018, 2019 og 2020/okt.2020

Gebyrer
blob-path

Gebyrer

Øvre Eiker Nett AS tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger Staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter, prisene kan endres i løpet av året.

Hva er nettleie?
blob-path

Hva er nettleie?

Hva er egentlig nettleie og hva påvirker den?

Strømavtale

Leveringsplikt – du bør skaffe deg strømleverandør snarest

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en strømleverandør.

Inntil du har valgt deg strømleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning.

Prisingen av leveringspliktig strømleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De første 6 ukene er prisen områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl.mva. Etter de første seks uker endres prisen til Nord Pool Spot + 18,75 øre.

Vi anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynet sine strømsider der du vil kunne sammenligne tilbud fra strømleverandører som tilbyr kraft i din bostedskommune (se lenke nederst på denne siden).

Nedenfor finner du også en liste over de kraftleverandører som tilbyr strømleveringskontrakt i vårt
nettområde. Denne kan du benytte når du skal velge strømleverandør.

Hvordan skaffe deg strømleverandør ?
Det er kostnadsfritt å bytte strømleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Ta kontakt med valgte strømleverandør snarest og husk å ha følgende opplysning tilgjengelig når du skal bestille strømleveringsavtale:

  • Målepunkt-ID – finnes på faktura
  • Fødselsdato
  • Navn eller firmanavn

Se liste over eksterne strømleverandører i vårt nett. 

Her finner du en oversikt over strømleverandørenes kraftpriser:
https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/strom/

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider:
www.nve.no/forbrukersider

Betingelser standardavtale