Gatelys
blob-path

Gatelys

Har du observert feil på gatelys? Det er Øvre Eiker Kommune som drifter gatelysene.
Meld inn feil på deres nettsider.

Se:
https://ovre-eiker.kommune.no/vei-park/gatelys2/Sider/default.aspx