Erstatningsskjema ved langvarig strømavbrudd

Erstatning ved langvarig strømavbrudd

Dersom strømmen er borte i mer enn 12 timer sammenhengende på grunn av feil i Øvre Eiker Nett AS sitt nett, har kunden krav på erstatningsutbetaling.

Myndighetene har bestemt følgende satser:

  1. Kr 600,- for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer.
  2. Kr 1.400,- for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer.
  3. Kr 2.700,- for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.
For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300,- for hver nye påbegynte 24-timers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Fyll ut skjemaet nedenfor for krav om kompensasjon og trykk SEND.
  • Kundeinformasjon

  • Hvor skjedde strømbruddet?

  • Når skjedde strømbruddet?

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY

Design og utvikling: Senson AS