Bestilling av nettleie

Ved bestilling av nettleie gjelder Nettleieavtale (se også www.energinorge.no som er energibedriftenes landsforening) samt de til en hver tid gjeldende nettleiepriser og øvrige vilkår. Alle nye næringskunder vil bli kredittvurdert.

Vi gir rabatt på kr 30 pr faktura til deg som ikke velger papirfaktura. Husk å oppgi din epostadresse.

Når du bestiller nettleie vil du automatisk få såkalt ventetariff hvis du ikke har valgt kraftleverandør.  Dette er en dyr tariff som baserer seg på NVEs krav om leveringsplikt.  Les mer om leveringsplikt.

Du vil også motta et velkomstbrev etter at vi har registrert din nettleiebestilling med de opplysninger du trenger for å inngå avtale med en ny strømleverandør.

Dersom anlegget er stengt, vennligst oppgi dette på bestillingsskjemaet og foreslå tidspunkt for åpning av anlegget eller ta kontakt i telefon 32 25 14 22.

 

 

Forbruksavgift for elektrisk kraft
Øvre Eiker Nett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Når det gjelder bedrifter er de selv ansvarlig overfor Toll- og avgiftsdirektoratet for å betale korrekt avgiftssats. Kontakt oss for å få tilsendt skjema for forbruksavgift. Bestilling av nettleie

Design og utvikling: Senson AS