HAN -porten ( Home Area Network)
blob-path

HAN -porten ( Home Area Network)

Alle nye smartmålere har en egen utgang (HAN-port) som kan gi deg tilgang til sanntidsinformasjon om ditt eget strømforbruk. Denne porten kan gi deg detaljert informasjon om:

•Strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
•Strømforbruket siste time
•Spenningsnivå
•Overskuddskraft (fra eksempelvis solcelleanlegg) som mates inn i nettet

Kontakt oss for åpning av HAN-porten
32 25 14 22 eller e-post: post@oenett.no