Tariff husholdning 01.01 2020

 

Tariffgrupper Fastbeløp kr. pr. år Energgiledd øre pr. kWh
Boliger og hytter

Fra 01.01.2020:

 1875

Fra 01.01.2020:

44,79

Nettleien inkluderer 1,25 øre/kWh til energifondet Enova og forbruksavgift med 20,16 øre/kWh. Prisene er inkl. mva.

Fra 01.06.2018:

Pris pr. kWh ved 10.000 kWh i forbruk pr. år blir 64,48øre

Pris pr. kWh ved 20.000 kWh i forbruk pr. pr blir 55,11øre

Pris pr. kWh ved 30.000 kWh i forbruk pr. år blir 51,98øre

 

Utskriftsversjon: Nettleieprisene 2020

 

 

 

Design og utvikling: Senson AS