Tariff husholdning 01.06 2018

 

Tariffgrupper Fastbeløp kr. pr. år Energgiledd øre pr. kWh
Boliger og hytter

Fra 01.01.2018:

 2162,5

Fra 01.06.2018

1875

Fra 01.01.2018:

49,98

Fra 01.06.2018

45,73

Nettleien inkluderer 1,25 øre/kWh til energifondet Enova og forbruksavgift med 20,73 øre/kWh.

Prisene er inkl. mva.

Fra 01.06.2018:

Pris pr. kWh ved 10.000 kWh i forbruk pr. år blir 64,48øre

Pris pr. kWh ved 20.000 kWh i forbruk pr. pr blir 55,11øre

Pris pr. kWh ved 30.000 kWh i forbruk pr. år blir 51,98øre

 

Utskriftsversjon: Nettleiepriser 062018

 

 

 

Design og utvikling: Senson AS