Tariff næring fra 01.01.2020

Tariffgruppe Fastledd kr/år Effektledd kr*kW pr år Energiledd øre/kWh
Lavspenning energitariffer
NT4 230V og 400V 1500 19
NT5K målekasse 1500 19
NH8 umålt 300 18
Regnes 4000 timer brukstid
NH9  Veilys funksjonstyrt 300 15
Tariffgruppe Fastledd kr/år Effektledd Energiledd øre/kWh
Lavspenning effekttariff NT3T 4500 0 -100kW  400 kr 9
 OV >125A ved 230V og 100 – 200kW         330 kr
OV >80A ved 400V >200kW  275  kr
Høyspenning effekttariff Fastledd pr år/kr Effektledd Energiledd
NT3H   >1000V 10000 254 7
Fleksibelt forbruk
NeK2 2 timer varsel 3800 12
NeK0 momentant 3800 10

Prisene er eks. mva. og forbruksavgift på elektrisk kraft. Fastavgift Enova kr 800 pr. år.

Hvis kunden mener de skal ha en annen Enova avtale så ta kontakt.

Effekt er den høyeste kWh pr. time. Avregnet effekt er gjennomsnittet av de 2 høyeste månedseffektene i vinterperioden 01.11 – 01.05

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter samt prisendringer.

Montering av målekasse

( byggestrøm)

Oppsett og nedtak i arbeidstiden: kr 2 750
Kasseleie pr. år: kr 5 670
Nettleie: Se lavspenning energitariff

Ovenforstående priser forutsetter montering på stolpe og er. eks. mva.

Bestiling og oppsigelse/nedtak av målekasse gis til Øvre Eiker Nett AS.

T: 32 25 14 22 eller epost: post@oenett.no

Utskriftsversjon: Nettleieprisene-2020

 

 

Design og utvikling: Senson AS