Om oss

Øvre Eiker Nett AS er et selskap stiftet i 1915 og heleid av Øvre Eiker Energi AS. Selskapets hovedformål er distribusjon av kraft i henhold til konsesjon gitt av NVE innenfor Øvre Eiker kommune, samt noe i kommunene Flesberg og Modum.

Selskapet drifter og vedlikeholder ca 1000 km med strømnett og har ca 9000 kunder. Selskapet har for tiden 33 medarbeidere. Øvre Eiker Nett AS er et av Norges første e-verk som har installert automatiske strømmålere hos sine kunder.

Lokalisering er i Hokksund.

Besøksadresse:                                                                                                                     
Skotselvveien 29
3300 Hokksund

Montørvakt mob.: 915 15 449

Overordnet vakt mob.: 901 00 191

Telefon: 32 25 14 22
Telefaks: 32 25 14 90
E-post: post@oenett.no

Daglig leder: Arne Hanto Moen
E-post: arne@oeenergi.no

Design og utvikling: Senson AS