Et av de billigste og mest effektive

Lav nettleie
Øvre Eiker Nett AS er et veldrevet nettselskap.
Vi er en av de 10 selskapene med lavest nettleie ifølge NVE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettselskapers effektivitet

NVE måler hvert år hvor mye kostnader alle nettselskapene bruker i forhold til hverandre. For 2019 havner Øvre Eiker Nett AS på 8.plass i listen over de mest effektive nettselskaper. Dette av totalt 106 nettselskaper. Det er vi meget stolte av!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning og utvikling

Øvre Eiker Nett AS har blitt med i et meget spennende forskningsprosjekt sammen med 20 andre norske nettselskapet. Det norske selskapet eSmart, som holder til i Halden, er verdensledende på overvåking av strømnett ved hjelp av droner. Målet med prosjektet er å benytte droner til å få oversikt over tilstanden i strømnettet, og redusere antall utfall. Overvåkningen er også med på å øke innsikten i tilstanden til komponentene i nettet og dermed redusere nettleien ytterligere.

 

 

Kommentarene er lukket

Design og utvikling: Senson AS