Endring av anleggsbidrag Øvre Eiker Nett

Styret i Øvre Eiker Energi har besluttet å fjerne bunnfradraget. Fra og med 1 juni 2017 er det fullt anleggsbidrag på alle ny tilknytninger i Øvre Eiker Nett.

Kommentarene er lukket

Design og utvikling: Senson AS