Avlesning av målerstand

Manglende kommunikasjon til din måler.

Noen fjernavleste målere har vi dessverre ikke kontakt med. Det kan være flere årsaker til dette. Målerne er riktig med henhold til avlesning og forbruk.

Hvis måleren din ikke blir avlest og forbruket har blitt stipulert, kan du lese av måleren og gi tilbakemelding til Øvre Eiker Nett AS.

Stand kan sendes inn på følgende måter:

Ring eller mail Ø.E.Nett:

Via SMS :

  • Har du mottatt sms fra Øvre Eiker Nett AS, kan du sende svar tilbake på den tekstmeldingen.

 

På grunn av endrede forskriftskrav mht. blant annet hyppigere avlesninger, må Øvre Eiker Nett bytte målerne. I tillegg er det valgt et nytt innsamlingssystem for dette. Alle målerne skal i henhold til forskriftskrav være skiftet ut innen 01.01.2019. På bakgrunn av dette vil vedlikehold av det nåværende systemet være på et minimumsnivå. Det vil i praksis si at målere som vi ikke oppnår kontakt med, ikke vil bli fysisk byttet så lenge kundene har mulighet til å lese av målerstand selv.

Vi jobber kontinuerlig med å sende ut varsel til de kunder hvor vi har mangelfull kontakt med strømmåleren. Vi håper våre kunder har forståelse for dette og de konsekvenser det har.

 

Kommentarene er lukket

Design og utvikling: Senson AS