Klageskjema ved langvarig strømbrudd

Dersom strømmen er borte i mer enn 12 timer
sammenhengende på grunn av feil i Øvre Eiker Nett AS sitt
nett, har kunden krav på erstatningsutbetaling.

Myndighetene har bestemt følgende satser:

Kr 600,- for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer.
Kr 1.400,- for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer.
Kr 2.700,- for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.
For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300,- for hver nye påbegynte 24-
timers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning
ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for
inneværende år.

Fyll inn skjemaet for krav om kompensasjon

1. Kundeinformasjon
2. Hvor skjedde strømbruddet?
3. Når skjedde strømbruddet?