Strømavtale

Leveringsplikt – du bør skaffe deg strømleverandør snarest

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en strømleverandør.

Inntil du har valgt deg strømleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning.

Prisingen av leveringspliktig strømleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De første 6 ukene er prisen områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl.mva. Etter de første seks uker endres prisen til Nord Pool Spot + 18,75 øre.

Vi anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynet sine strømsider der du vil kunne sammenligne tilbud fra strømleverandører som tilbyr kraft i din bostedskommune (se lenke nederst på denne siden).

Nedenfor finner du også en liste over de kraftleverandører som tilbyr strømleveringskontrakt i vårt
nettområde. Denne kan du benytte når du skal velge strømleverandør.

Hvordan skaffe deg strømleverandør ?

Det er kostnadsfritt å bytte strømleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Ta kontakt med valgte strømleverandør snarest og husk å ha følgende opplysning tilgjengelig når du skal bestille strømleveringsavtale:

  • Målepunkt_ID – finnes på faktura
  • Fødselsdato
  • Navn eller firmanavn

Her finner du oversikt over strømleverandører som leverer i vårt nett.

Her finner du en oversikt over strømleverandørenes kraftpriser:
www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider:
www.nve.no/forbrukersider

Design og utvikling: Senson AS