Kontakt oss

når det gjelder:

 • Frakobling og tilkobling av byggestrøm
 • Fjerne rive et elektrisk anlegg
 • Melde fra om brann eller farlige forhold i nettet
 • Melde fra om eller sjekke status på strømbrudd
 • Bygge nytt\tilkoble et nybygg til strømnettet
 • Legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern
 • Endre effekten på ditt elektriske anlegg
 • Endre fra 1 fase til 3 fase
 • Flytte inn og strømmen ikke er påkoblet dit du flytter
 • Tilkoble et plusskunde anlegg
 • Forbruksavgift
Dersom nettselskapet ikke mottar ny kundebestilling fra strømleverandør på et anlegg uten kunde, stenges anlegget 5 virkedager etter at tidligere kunde har sagt opp sitt strømabonnement. Åpningsgebyr for ny kunde tilkommer.

 

Øvre Eiker Nett AS
Skotselvveien 29
Postboks 154
3301 Hokksund

Bankkontonummer: 81501018996

Montørvakt mob.: 915 15 449

Overordnet vakt mob.: 901 00 191

Ved feil på gatelys, følg instruksen på denne linken

Tlf. 32 25 14 22, fra kl. 07.30 – 15.00

E-post: post@oenett.no

 

 

Design og utvikling: Senson AS