Måler fra Aidon

Aidon fjernavleste strømmålere overholder StatensStrålevern sine krav til radiostråling

I Norge går man, på samme måte som for de øvrige nordiske landene, over til innhenting av strømforbruk i sanntid. Energiselskapene bytter ut sine kunders strømmålere med nye fjernavleste modeller, som automatisk sender inn forbruket periodisk til selskapets datasystem.

Det finns flere alternativer for dataoverføringer for fjernavleste målere. Mange er såkalt trådløse og baserer seg på radioteknologi. Til disse hører bla vanlig GSM-forbindelse i mobiltelefonnettet, samt RF Meshnet forbindelse med kort rekkevidde.

Myndighetene har sammen med helseeksperter satt strålningsgrenser for elektromagnetiske felt som garanterer befolkningens sikkerhet. Grensene er dokumentert i Sosial- og helseministerens krav om maksimale verdier ved eksponering for ikke-ioniserende strålning. Og beslutningen baserer seg i sin tur på strålingsbeskyttelses lov fra 1991.

På offentlige og private plasser tillattes det i frekvensområdet på 900 MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. Når en strømmåler sender avlesningsdata via GSM genererer dette et felt på høyst 0,15 W/m2, som er 3,3 % av den høyeste tillatte effekten.

En RF Meshnet forbindelse med kort rekkevidde genererer derimot et felt på 0,007 W/m2, som kun er 0,2 % av den høyeste tillatte effekten.

Sikkerhetskoeffisientene er således 30 ganger for GSM-forbindelsen og 640 ganger for RF Meshnet forbindelsen. Disse verdiene kan med dagens oppfatning anses å være tilstrekkelige med tanke på konsumentens trygghet og helse.

Våre fjernavleste målere oppfyller bransjens standarder og myndighetenes krav samt våre egne strenge kvalitetskrav. Som selskap utvikler vi kontinuerlig teknikk innenfor bransjen i retning mot åpne løsninger, som tillater en smidig innføring av nye og forbedrede dataoverføringsløsninger.

Sikkerheten for mennesker og miljø er et absolutt krav i alle våre avlesningsløsninger. Trådløs fjernavlesning er et delelement mht sikkerhet og derfor følger vi nøye med på både den offentlige debatten og ekspertuttalelser vedrørende temaet.

 

 

 

Design og utvikling: Senson AS