Gebyrer og avgifter

Øvre Eiker Nett AS tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger Staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter, prisene kan endres i løpet av året.

GebyrInkl. mva. Kr.
Purregebyr (1/10 av lovbestemt inkassosats) 70,-
Fremmøtegebyr for stenging 500,-
Åpnegebyr dagtid, kl 0800-1400 750,-
Åpning av anlegg med relè for fjernstenging 400,-
Offentlige avgifterInkl. mva.
Forbruksavgift 201919,79 øre/ kWh
Offentlige avgiftereksl. mva
Redusert forbruksavgift 20190,5 øre/kWh
Avgift for EnergifondetInkl. mva
– Husholdning1,25 øre/ kWh
– Næring 1000,- kr/år
Merverdiavgift 25%

Målerkontroll 
– seriemåler hos kunde 1200,- kr.

Ekstra tjenester 
Reskontro oversikt (*) 50,- kr.
Kopi av faktura (*) 50,- kr.

(*) = tjenesten er gratis via «min side«

Design og utvikling: Senson AS