Gebyrer og avgifter

Øvre Eiker Nett AS tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger Staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter, prisene kan endres i løpet av året.

 

GEBYR:                                                                             

Purregebyr (1/10 av lovbestemt inkassosats)                      kr.  70,-

Fremmøtegebyr for stenging                                                  kr. 500,-

Åpnegebyr dagtid, kl. 0800 – 1400                                       kr. 1000,-


OFFENTLIGE AVGIFTER    

Forbruksavgift 2020                                                                20,16 øre/kWh

Offentlige avgifter                                                                    eksl.mva

Redusert forbruksavgift 2020                                                0,505 øre/kWh


AVGIFT FOR ENEGIFONDET                                        

Husholdning                                                                              1,25 øre/kWh

Næring                                                                                        1000,- kr/år

Merverdiavgift                                                                               25%


MÅLERKONTROLL

Seriemåler hos kunde                                                                kr. 1200,-

Manuell avlesning, ikke AMS måler                                        kr. 2000,-


*Prisene er inkl. mva

Forbruksavgiftsskjema utskriftversjon.

 

 

 

 

(*) = tjenesten er gratis via «min side«

Design og utvikling: Senson AS