Arkiv | Nyhet

Dronerkart

Et av de billigste og mest effektive

Lav nettleie Øvre Eiker Nett AS er et veldrevet nettselskap. Vi er en av de 10 selskapene med lavest nettleie ifølge NVE.                     Nettselskapers effektivitet NVE måler hvert år hvor mye kostnader alle nettselskapene bruker i forhold til hverandre. For 2019 havner Øvre Eiker Nett AS […]

Les mer
elhubbilde

Elhub oppstart februar 2019

Elhub – ny kundedatabase, www.elhub.no Se her:  plugin.elhub.no Kort sagt er Elhub et sentralt IT-system, en datahub, som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, flytting, opphør og lignende, samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for forbruk og produksjon i Norge. Tanken er at dette vil både forenkle og forbedre strømmarkedet ved at netteiere og […]

Les mer

Avlesning av målerstand

Manglende kommunikasjon til din måler. Noen fjernavleste målere har vi dessverre ikke kontakt med. Det kan være flere årsaker til dette. Målerne er riktig med henhold til avlesning og forbruk. Hvis måleren din ikke blir avlest og forbruket har blitt stipulert, kan du lese av måleren og gi tilbakemelding til Øvre Eiker Nett AS. Stand […]

Les mer

Oppdatering av kundeinformasjon

Nye regler for oppdatering av kundeinformasjon fra 1. februar 2019 Fra 1. februar gjelder nye regler for bestilling, oppsigelse og oppdatering av din kontaktinformasjon. Fremover er det strømleverandørene som skal ivareta dette. Det vil være strømleverandøren din du skal kontakte dersom du har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Les mer

Design og utvikling: Senson AS