Forfatterarkiv | Grendel

Dronerkart

Et av de billigste og mest effektive

Lav nettleie Øvre Eiker Nett AS er et veldrevet nettselskap. Vi er en av de 10 selskapene med lavest nettleie ifølge NVE.                     Nettselskapers effektivitet NVE måler hvert år hvor mye kostnader alle nettselskapene bruker i forhold til hverandre. For 2019 havner Øvre Eiker Nett AS […]

Les mer
elhubbilde

Elhub oppstart februar 2019

Elhub – ny kundedatabase, www.elhub.no Se her:  plugin.elhub.no Kort sagt er Elhub et sentralt IT-system, en datahub, som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, flytting, opphør og lignende, samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for forbruk og produksjon i Norge. Tanken er at dette vil både forenkle og forbedre strømmarkedet ved at netteiere og […]

Les mer

Design og utvikling: Senson AS