Forfatterarkiv | Grendel

elhubbilde

Elhub oppstart februar 2019

Elhub – ny kundedatabase, www.elhub.no Se her:  plugin.elhub.no Kort sagt er Elhub et sentralt IT-system, en datahub, som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, flytting, opphør og lignende, samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for forbruk og produksjon i Norge. Tanken er at dette vil både forenkle og forbedre strømmarkedet ved at netteiere og […]

Les mer

Design og utvikling: Senson AS